Kadra

Prof. dr hab. n. med. Robert Juszkat

Robert Juszkat

Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor habilitowany medycyny, pracuje w Katedrze Radiologii oraz Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.

Kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej, Szpitala Klinicznego nr 1
w Poznaniu.

Kierownik Pracowni Angio Euromedic

Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe.

Autor ponad 200 prac naukowych. Zajmuje się w radiologią zabiegową, przede wszystkim endowaskularnym leczeniem schorzeń naczyniowych, wad rozwojowych i nowotworów układu naczyniowego.

Ceniony specjalista w przeznaczyniowym leczeniu tętniaków naczyń mózgowych, zmian miażdżycowych naczyń krwionośnych oraz wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty piersiowej i brzusznej.

 

Dr Magdalena Błaszak

Magdalena Błaszak

Dr Magdalena Błaszak w 2009 roku obroniła tytuł doktora nauk fizycznych,
a rok później w 2010 roku tytuł doktora nauk biologicznych.

Obecnie współpracuje z trzema ośrodkami badawczymi: Uniwersytetem
im. A. Mickiewicza i Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz Uniwersytetem Warszawskim. Zajmuje się między innymi zagadnieniami związanymi z promieniowaniem jonizującym podczas różnego rodzaju zabiegów endowaskularnych oraz zastosowaniem elektronowego rezonansu paramagnetycznego w ocenie występowania wolnych rodników
u chorych z tętniakami aorty leczonych chirurgicznie.

Osiągnięcia naukowe dr Magdaleny Błaszak obejmują wiele wystąpień na zagranicznych konferencyjnych naukowych oraz publikacji w znaczących czasopismach medycznych i fizycznych.

 

Mgr Monika Jędrzejewska

Monika Jedrzejewska

Absolwentka Uniwesytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki oraz Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu. Żywo zainteresowana problemem mammografii profilaktycznej zarówno od strony ochrony radiologicznej jak i skuteczności tych badań. Od 2006 roku wykonuje testy specjalistyczne aparatów rentgenowskich. Prowadzi szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych. Od 2008 roku wykładowca na kursach z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta organizowanych przez Szpital Uniwersytecki
w Krakowie.  Inspektor ochrony radiologicznej typu R. Audytor wewnętrzny
z zakresu radiologii. Uczetnik spotkań Polskiego Towarzystwa Radiologicznego Sekcji Inżynierii Klinicznej, dotyczących nowo powstajacych przepisów prawnych w radiologii. Obecnie kierownik laboratorium badawczego.

 

Obsługa klienta
Kontakt z nami
zadzwoń do nas:
zadzwoń do nas:
napisz do nas:

TPL_STOPAMPUTACJOM_ADDITIONAL_INFORMATION